Diplomering PHBO specialisatie Jonge Kind

Dinie GunninkGeen categorie

Op 22 juni 2016 zijn er 7 deelnemers van GPO-WN afgestudeerd als ‘specialist jonge kind’.
In december hopen er nog meer af te studeren.

Hun diploma’s werden uitgereikt na een feestelijke dag met boeiende eindpresentaties waaruit bleek wat een geweldige prestatie ze verricht hebben: Ze hebben in een meesterstuk aangetoond dat ze alle ‘jonge kind competenties’ op niveau 5 beheersen.
Maar ze presenteerden ook in aanwezigheid van verschillende directeuren, collega’s, echtgenoten en kinderen welke prachtige veranderingen ze in gang hebben gezet in de onderbouw van hun school.

Truus Visser (docent VIAA): ‘Ik ben ongelooflijk trots op deze spontane, gedreven leerkrachten, waarvan de meesten nog nooit onderzoek gedaan hadden. Nu hebben ze op basis van gedegen onderzoek een innovatie tot stand gebracht en de hele onderbouw meegenomen in hun enthousiasme. Dit maakt de basis in GPO-WN krachtiger’.

Henk Eilander (directeur GPO-WN Academie): ‘ Eén van de doelen was om hiermee de onderbouw op onze scholen in hun kracht te zetten en nadrukkelijk aandacht te geven aan het jonge kind. Na de presentaties gehoord te hebben waarin uiteenlopende schoolinnovaties aan bod kwamen, kan ik niet anders concluderen dat dit heel goed gelukt is. De leerkrachten hebben echt een indrukwekkende groei laten zien!