Hart voor alle kinderen

RedactieGeen categorie

Koersplan 2014-2018

Het GPO-WN brede Koersplan 2014-2018 is vastgesteld. Uit dit Koersplan komen alle afzonderlijke schoolplannen voort. Het GPO-WN breed vastgestelde beleid aangevuld met locale aandachtspunten. Zo houdt elke school zijn eigen unieke gezicht.

Kernwaarden van het Koersplan 2014-2018

Liefde l Passie l Verbinding l Vertrouwen l Eigenaarschap

  1. De Thema’s van het Koersplan 2014-2018
  2. Doorleefde identiteit in een veranderende samenleving
  3. Alle scholen van GPO-WN zijn excellente scholen
  4. GPO-WN heeft een lerende cultuur
  5. GPO-WN is een innovatieve en finacieel gezonde organisatie met een goede bedrijfsvoering
  6. GPO-WN neemt haar verantwoordelijkheid voor een menswaardige samenleving

het-schoolvoorbeeld-schoolwebsite