GOD-Dank!!

De laatste school van de richting blijft bestaan!

Dat is geweldig nieuws voor onze organisatie, het betekent dat ook de 14 scholen binnen GPO-WN die onder de opheffingsnorm zitten, Gods liefde mogen blijven uitdragen in goed onderwijs!
En dat dit niet vanuit overheidswege hoeft te veranderen op dit moment. Met dank aan o.a. de Tweede Kamerleden van de ChristenUnie die zich voor ons onderwijs hebben ingezet.
Het is een zegen en verhoring op ons gebed.