De scholen van LEV-WN staan in een grote, uitgestrekte regio. Medewerkers ontmoeten elkaar via verschillende netwerken, georganiseerd vanuit de LEV-WN Academie. Onze medewerkers ervaren onderlinge verbinding door onze identiteit. Dit horen we ook terug via werkbezoeken en tevredenheidpeilingen.

In onderstaande artikelen kunt u over het LEV-DNA lezen.
Wanneer je na het lezen denkt: ‘ik zou graag bij LEV-WN komen werken’ een vrijblijvend gesprek kan altijd! Welkom! Mail naar info@lewwn.nl.

Deze artikelen zijn geschreven door Addie van Dalen en zijn verschenen in het LEV-WN magazine van mei 2019.

LEV-DNA Warm Bad

LEV-DNA Samen en Doordacht

LEV-DNA Klaarmaken voor het Leven

Daarnaast een kleine impressie van onze Inspiratiedag, gehouden op 24 mei 2019 in Rotterdam met een kleine 400 medewerkers.