We mogen trots zijn op het onderwijs dat binnen LEV-WN wordt gegeven. Dat bevestigen de rapporten van de PO-raad en de onderwijsinspectie: de basis van LEV-WN is meer dan op orde. Daar hebben we met z’n allen hard aan gewerkt.
En het stimuleert om door te gaan met geloof in ontwikkeling, om de gaven en talenten van kinderen en medewerkers van LEV-WN nog meer tot hun recht te laten komen, zodat onze scholen die onderwijs geven met de Bijbel als basis, nog meer kunnen groeien.

Lees hier het inspectierapport

en het Kwaliteitsplan LEV-WN

Over het beleidsplan Samen op Expeditie is onder een apart kopje meer informatie te vinden op deze site.