De directie en het bestuurskantoor

De aansturing van de organisatie is in handen van Directeur-bestuurder René Tromp. René is verantwoordelijk voor de leiding van LEV-WN. Hij ontwikkelt strategisch beleid en vertegenwoordigt de organisatie bij verschillende partijen binnen en buiten onderwijsland.

Daarbij geeft hij leiding aan de directeuren van de 25 aangesloten scholen en aan de medewerkers van het bestuurskantoor. De directeuren van de verschillende scholen hebben onder leiding van de Directeur-bestuurder regelmatig overleg. Dit staat bekend als het directieoverleg (ongeveer zes keer per schooljaar), waarin allerlei zaken rond scholen en beleid besproken worden en de directeuren alle gelegenheid krijgen met elkaar van gedachten te wisselen en van elkaar te leren.