LEV West-Nederland is een organisatie van 25 basisscholen in het westen van Nederland, die wordt vormgegeven vanuit bijbelse overtuiging.
Al onze leerkrachten leven en werken vanuit hun persoonlijke relatie met Jezus Christus.
De leerkrachten begeleiden leerlingen naar een levenswijze die gebaseerd is op een relatie met de levende God.
Dit doen we vanuit de Bijbel. Wij passen de Bijbel toe in onze dagelijkse omgang met leerlingen, collega’s en ouders en alle mensen om ons heen.

Hoe geven wij dit vorm ?

 • Elke schooldag begint en eindigt met gebed.
 • We vertellen verhalen en lezen (voor) uit de Bijbel, zodat leerlingen de Bijbel leren kennen.
 • In ons onderwijs zijn wij er op uit onze leerlingen christelijk toe te rusten.

Elke school binnen LEV-WN

 1. heeft een herkenbare en doorleefde identiteit
 2. geeft uitstekend onderwijs en heeft een duidelijke visie
 3. heeft een lerende cultuur
 4. heeft een open en veilig schoolklimaat
 5. leert de leerlingen van betekenis te zijn voor de samenleving

Om de christelijke identiteit praktisch in te vullen en de normen en waarden beter vorm te geven hanteert elke school samen met alle scholen van LEV-WN de volgende kernwaarden:

 • Liefde
 • Passie
 • Verbinding
 • Vertrouwen
 • Eigenaarschap

Deze kernwaarden (uitgewerkt in ons Koersplan ‘Hart voor alle kinderen’ en in het Schoolplan) vergroten de duidelijkheid naar leerlingen, ouders en personeelsleden.

Ons identiteitsbeleid hebben we vastgelegd in het Identiteitsdocument Het Licht schijnt