Hier vindt u het Concept-Jaarverslag 2015. De jaarrekening 2015 is verwerkt in dit verslag.
Het jaarverslag wordt vastgesteld op de ledenvergadering GPO-WN op 28 juni a.s. in Alphen aan den Rijn.

Jaarverslag GPO-WN 2015 concept