Op een aantal van onze scholen wordt op dit moment kinderopvang aangeboden. De kinderopvang wordt verzorgd door een aantal individuele kinderopvangorganisaties. U vindt in detail de opvangmogelijkheden op de site van de school.

LEV-breed hebben we ons voorgenomen om de komende jaren te komen tot Integrale Kindcentra (IKC) voor bij voorkeur al onze scholen. Hierbij zal opvang en onderwijs beiden vanuit de naam van LEV-WN worden aangeboden en zal vanuit één organisatie een integrale en doorgaande ontwikkellijn voor kinderen van 0-13 jaar worden gerealiseerd. Vanuit de expertise van leerkrachten en pedagogisch medewerkers wordt de brede ontwikkeling van kinderen gestimuleerd. Onderwijs en opvang werken hierbij samen aan eenzelfde doel. Het IKC biedt een compleet aanbod aan ouders waarbij de overgang en overdracht van opvang naar onderwijs geruisloos verloopt. Doordat kinderen eerder in beeld zijn, kunnen eventuele achterstanden ook eerder worden gesignaleerd. Dit biedt de mogelijkheid al vroeg passende zorg te bieden.

Hoe deze ontwikkeling de komende jaren precies gestalte krijgt, is sterk afhankelijk van de plaatselijke mogelijkheden en beperkingen. Op dit moment hebben vier scholen binnen LEV-WN onderwijs en opvang.
Het gaat om Kleurrijk in Waddinxveen, Het Anker in Velserbroek, Veerkracht in Amsterdam en De Halm in Almkerk.