De LEV-WN Academie ondersteunt LEV-WN in het ontwikkelen en organiseren van het duurzaam leren van haar medewerkers en leidinggevenden door gerichte leeractiviteiten aan te bieden.

Vanuit gemeenschappelijke domeinen worden de individuele scholen gevoed met scholing in netwerken, hetgeen er vervolgens toe dient te leiden dat hele teams inhoudelijk leren.
Op dit moment zijn er netwerken op het gebied van:
– taal
– rekenen
– gedrag: Positive Behaviour Support
– meer- en hoogbegaafdheid
– specialist jonge kind
– cultuur
– onderwijskundige ICT

Daarnaast wordt de individuele ontwikkeling van medewerkers gestimuleerd door een groeiend aanbod van uiteenlopende opleidingen en cursussen. Deze zijn te vinden in de Digitale Academie https://gpown.teacherschannel.nl

Eigenaarschap
Uitgangspunt bij de professionalisering is dat iedere medewerker eigenaar is van zijn eigen professionele ontwikkeling. Dit vraagt om zelfreflectie en de wil om je te ontwikkelen.
Hiervoor zal de medewerker ook onderzoekend te werk moeten gaan om zelf de kernvraag te beantwoorden ‘wat heb ik nodig om optimaal onderwijs te geven aan de populatie kinderen die ons is toevertrouwd’.

Met behulp van assessments en 360-graden-feedback kan de medewerker op de Digitale Academie zijn of haar eigen zelfreflectie organiseren.
De medewerker kan zijn scholing en ontwikkeling vervolgens in dezelfde omgeving bijhouden en zo werken aan de vormgeving van zijn eigen portfolio.

Leren van elkaar
De Academie heeft als vertrekpunt in haar activiteiten het leren van en met elkaar en stimuleert het leren tussen scholen en het leren binnen schoolteams.
Netwerken en leergemeenschappen zijn een centrale voedingsbron van expertise die vervolgens op schoolniveau gericht ingezet kan worden.