De vereniging LEV-WN heeft de ANBI-stautus

LEV-WN voldoet aan de eisen die de Nederlandse Belastingsdienst stelt voor een “algemeen nut beoogde instelling”, oftewel ANBI.

Deze goedkeuring is belangrijk omdat je als donateur alleen schenkingen kunt aftrekken van de belastingen als een organisatie voldoet aan de eisen van ANBI. Daarnaast betekent dat dat wij geen schenk- en/of erfbelasting hoeven te betalen over de ontvangen schenkingen en erfenissen.  Dus alles komt ook daadwerkelijk ten goede aan het onderwijs op onze scholen.

Wanneer u een gift wilt geven voor één van onze scholen dan vindt u hierbij de gegevens, mocht u een bedrag willen overmaken voor een specifieke school dan kunt u dat in de omschrijving zetten.

LEV-West Nederland
‘s-Molenaarsweg 1
2401 LL Alphen aan den Rijn

RSIN: 8172.71.545

NL29 RABO 0374 9438 18
LEV-WN