‘Geloof in ontwikkeling’

Bij LEV-WN geloven wij dat ons onderwijs de ontwikkeling van het kind stimuleert. De inspiratie voor dat onderwijs vinden we in ons geloof in de Here God, met de Bijbel als bron en kompas voor ons leven. Kinderen bereiden we voor op de samenleving van morgen. We vinden het belangrijk dat de kinderen hun van God gekregen talenten en gaven ontwikkelen. Dit doen we met en voor elkaar.

Ook de LEV-medewerkers delen in ons ‘geloof in ontwikkeling’: als volwassenen ben je nooit uitgeleerd, is onze boodschap. LEV-WN geeft haar mensen alle ruimte om zich verder te ontwikkelen tot bevlogen onderwijsverbeteraar, we moedigen hen er zelfs toe aan en faciliteren dit.

Daarbij is veel aandacht voor de manier waarop we met elkaar omgaan en het belang van respect voor jezelf en anderen. LEVWN-scholen hebben allemaal een eigen karakter. Dat wordt bepaald door de leerkrachten, de leerlingen en hun ouders. Binnen LEV-WN krijgen zij de ruimte om hun school een eigen gezicht te geven. Onderling werken de LEVWN-scholen nauw met elkaar samen: zo leren zij van elkaar en maken zij gebruik van elkaars kennis en vaardigheden. En dat komt de leerlingen van de LEVWN-scholen weer ten goede.