Elke school binnen LEV-WN heeft een eigen medezeggenschapsraad.

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad bestaat uit de volgende personen:

Oudergeleding:
– Mw. Margreet Bos-Steenbergen (voorzitter) margreet.gmr@levwn.nl
– Dhr. Teunis Eefting teunis.gmr@levwn.nl
– Dhr. Matthijs van Engeldorp Gastelaars matthijs.gmr@levwn.nl
– Mw. Tiemenna Oosterhof tiemenna.gmr@levwn.nl
– Mw. Marian Poutsma marian.gmr@levwn.nl

Personeelsgeleding:
– Mw. Anne Koster a.koster@levwn.nl
– Mw. Renske Vink (secretaresse) r.vink@levwn.nl