De GMR zoekt een ambtelijk secretaris

  • Hier leest u de advertentie
  • Hier bekijkt u de uitgebreide profielschets

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Een bestuur met meerdere scholen, heeft ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Deze GMR praat mee over bovenschoolse zaken. Het gaat dus om onderwerpen die van belang zijn voor alle of een meerderheid van de scholen van een schoolbestuur. Leden zijn personeelsleden van de diverse scholen en ouders.

Rechten, bevoegdheden, plichten
De bevoegdheden van de GMR en haar geledingen zijn vastgelegd in de wet. Ook de plichten van het schoolbestuur staan hierbij beschreven.
Hier leest u de Statuten Medenzeggenschap en het Reglement GMR

Oudergeleding:
– Dhr. John de Voogd (voorzitter), john.gmr@levwn.nl
– Dhr. Ken Wan Wong, kenwan.gmr@levwn.nl
– Dhr. Marco Koornneef, marco.gmr@levwn.nl
– Mw. Hanneke Feunekes, hanneke.gmr@levwn.nl
– Mw. Leonie Verhoeven, leonie.gmr@levwn.nl

Personeelsgeleding:
– Dhr. Peter van der Velde (secretaris), p.vdvelde@levwn.nl
– Mw. Renske Vink r.vink@levwn.nl
– Mw. Annemarie Vennik, a.vennik@levwn.nl
– Mw. Ingeborg van Pijkeren, i.vpijkeren@levwn.nl