Elke school binnen LEV-WN heeft een eigen medezeggenschapsraad.

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad bestaat uit de volgende personen:

Oudergeleding:
– Dhr. Teunis Eefting (voorzitter) teunis.gmr@levwn.nl
– Dhr. Matthijs van Engeldorp Gastelaars (secretaris) matthijs.gmr@levwn.nl
– Mw. Tiemenna Oosterhof tiemenna.gmr@levwn.nl
– Mw. Margreet Bos-Steenbergen margreet.gmr@levwn.nl
– Mw. Anneke Houtman anneke.gmr@levwn.nl

Personeelsgeleding:
– Mw. Titia den Broeder t.dbroeder@levwn.nl
– Mw. Anne Koster a.koster@levwn.nl
– Mw. Desiree op de Beek d.odbeek@levwn.nl
– Mw. Elly Plender e.plender@levwn.nl