Onder ‘Onze school’ kunt u lezen wat voor een school wij zijn, hoe wij werken, hoe de sfeer op school is en wat de kinderen leren. U leest onder de verschillende menu-items hoe het onderwijs zal plaatsvinden en welke zorg wij aan kinderen geven. Deze informatie geeft aan waar “De Halm” voor staat. Zo weet u als ouder wat u concreet van ons kunt verwachten en waarop u ons kunt aanspreken.

De Halm
Wethouder Raamsstraat 1
4286 BV Almkerk
E gbsdehalm@levwn.nl
T 0183 – 40 16 25