KLACHTENREGELING
De klachtenregeling kan gezien worden als basis voor de rechtvaardige en zorgvuldige behandeling van klager en aangeklaagde. Klachten worden behandeld volgens de klachtenregeling. In de klachtenregeling staan de taken en bevoegdheden van vertrouwenspersoon, klachtencommissie en bevoegd gezag nauwkeurig omschreven.
De klachtenregeling omvat ook een klachtenprocedure waarin de stappen van klachtonderzoek nauwkeurig staan beschreven.

Hier vindt u het Klachtenreglement

LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIES GCBO
(Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs)
LEV-WN volgt het reglement en de klachtenregeling van het GCBO

GCBO
Postbus 82324,
2508 EH Den Haag
www.gcbo.nl